jueves, 27 de junio de 2013

4 barres, el webcòmic dels Catalan Networks
"4 barres", el webcómic de los Catalan Networks

El mes de setembre d'enguany iniciaré la publicació d'un web còmic que narrarà les aventures dels Catalan Networks un grup de superherois format a Catalunya.

Vull fer palès la realitat lingüística que vivim a Catalunya on coexisteixen les dues llengües oficials (català i castellà) sense cap mena de problema. És per això que el còmic tindrà personatges que parlin en català i uns altres que parlaran en castellà.

Per aquest motiu facilitaré una versió original i una versió "traduïda" per tal que tothom a l'estat espanyol pugui gaudir de les aventures dels Catalan Networks. El mateix faré amb les entrades relacionades del blog que podreu llegir traduïdes a continuació de l'entrada en català.

El webcòmic serà gratuït i podreu llegir-ne una pàgina cada dimarts i dijous a partir del mes de setembre.

El proper de 1 juliol hi haurà novetats al voltant d'aquest projecte ;)

En septiembre de este año iniciaré la publicación de un web cómic que narrará las aventuras de los Catalan Networks un grupo de superhéroes formado en Cataluña.

Quiero hacer patente la realidad lingüística que vivimos en Cataluña donde coexisten las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) sin ningún tipo de problema. Es por ello que el cómic tendrá personajes que hablen en catalán y otros que hablarán en castellano.

Por este motivo facilitaré una versión normal y una versión "traducida" para que todo el mundo en el estado español pueda disfrutar de las aventuras de los Catalán Networks. Lo mismo haré con las entradas relacionadas del blog que podréis leer traducidas a continuación de la entrada en catalán.

El webcómic será gratuito y podrá leer una página cada martes y jueves a partir del mes de septiembre.

El próximo de 01 de julio habrá novedades en torno a este proyecto ;)
 

1 comentario:

Dani ZAR dijo...

Bé, el portafoli de pàgines pot fer un petit viatge aquest dissabte a terres interiors del territori català ;)